รายงานการประชุมสภาเทศบาล

รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสมัยที่3ครั้งที่3 2566

รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานการประชุมสมัยที่3ครั้งที่2 2566

รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัย3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัย3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานการประชุมสภาสมัยที่3ครั้งที่1

รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัย2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัย2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร

001 รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 2566

002 รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 2566

003 รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 2566

รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร : รายงาน สมัยแรก ครั้งที่1 ประจำปี2566

รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565