Author: นาย ธำรงค์ศักดิ์ แก้วโวหาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลโนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (EBIDDING)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลโนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (EBIDDING)

โหลดเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding

ดาวน์โหลดเอกสาร  :  ประกาศ-ตลาดสด-ลว-29-ม.ค.-67

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding

ประกาศเทศบาลตำบลโนนปอปแดง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding

ดาวน์โหลดเอกสาร : 20240123_092419

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลโนนปอแดง

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร  : CamScanner-19-01-2567-16.49

รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2567

ประกาศเทศบาลตำบลโนนปอแดง

เรื่อง รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศเผยแพร่รายงานการเงินปีงบประมาณ2566

ดาวน์โหลดเอกสาร รายงานการเงินปีงบประมาณ2566

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding

โหลดเอกสารประกาศจัดซื้อEbid

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลโนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลโนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร : CamScanner-26-12-2566-19.13

กฎการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย

กฎการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย

โหลดเอกสาร 004

คำสั่งเทศบาลตำบลโนนปอแดง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อสนับสนุนคณะดำเนินงาน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เทศบาลตำบลโนนปอแดง ประจำปี 2566

คำสั่งเทศบาลตำบลโนนปอแดง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อสนับสนุนคณะดำเนินงาน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เทศบาลตำบลโนนปอแดง ประจำปี 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร a001    a002   a003