กิจกรรม

กิจกรรมเข้าร่วมโครงการบุญซำฮะ รำบวงสรวงถวายแด่ศาลหลักเมืองและนาคาปู่ไหลคำมา ประจำปี 2566

กิจกรรมเข้าร่วมโครงการบุญซำฮะ รำบวงสรวงถวายแด่ศาลหลักเมืองและนาคาปู่ไหลคำมา ประจำปี 2566

ดูรูปทั้งหมด facebook

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 2566

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 2566

ประมวลภาพกิจกรรมพิธีเปิด งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566

ประมวลภาพกิจกรรมพิธีเปิด งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566

เข้าแถวเคารพธงชาติ ประชุมพนักงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2566

เข้าแถวเคารพธงชาติ ประชุมพนักงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2566

ประมวลภาพผู้ว่า ลงพื้นที่เยี่ยมชมการกำจัดขยะมูลฝอยของชุมชน

ประมวลภาพผู้ว่า ลงพื้นที่เยี่ยมชมการกำจัดขยะมูลฝอยของชุมชน

ประมวลภาพกิจกรรม (ประกวดร้องเพลง) “โครงการหมู่บ้านสาวสวนแตง” 2566

ประมวลภาพกิจกรรม (ประกวดร้องเพลง) "โครงการหมู่บ้านสาวสวนแตง" 2566