ประมวลภาพผู้ว่า ลงพื้นที่เยี่ยมชมการกำจัดขยะมูลฝอยของชุมชน

ประมวลภาพผู้ว่า ลงพื้นที่เยี่ยมชมการกำจัดขยะมูลฝอยของชุมชน

ดูรูปทั้งหมด facebook