ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลโนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (EBIDDING)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลโนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (EBIDDING)

โหลดเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา