คำสั่งเทศบาลตำบลโนนปอแดง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อสนับสนุนคณะดำเนินงาน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เทศบาลตำบลโนนปอแดง ประจำปี 2566

คำสั่งเทศบาลตำบลโนนปอแดง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อสนับสนุนคณะดำเนินงาน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เทศบาลตำบลโนนปอแดง ประจำปี 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร a001    a002   a003