ลักษณะทางสังคม

 

การศึกษา

 • โรงเรียนอนุบาล 1 แห่ง (เอกชน)
 • โรงเรียนประถมศึกษา 7 แห่ง (ขยายโอกาส 2 แห่ง)
 • โรงเรียนมัธยมศึกษา – แห่ง
 • โรงเรียนอาชีวศึกษา – แห่ง
 • โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง – แห่ง
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 ศูนย์
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1 แห่ง
 • ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน 13 แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

 • วัด/สำนักสงฆ์ 18 แห่ง
 • มัสยิด – แห่ง
 • ศาลเจ้า 1 แห่ง
 • โบสถ์ 1 แห่ง

การสาธารณสุข

 • โรงพยาบาลของรัฐขนาด 30 เตียง 1 แห่ง
 • สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน – แห่ง
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 1 แห่ง
 • สถานพยาบาลเอกชน (คลินิก) 2 แห่ง
 • ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 1 แห่ง
 • อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 • สถานีตำรวจภูธร 1 แห่ง
 • สถานีดับเพลิง – แห่ง
 • ศูนย์ อปพร. 1 แห่ง
 • หน่วยกู้ชีพเทศบาล 1 ชุด