ภาพกิจกรรม

ผว.จ.เลย ตรวจเยี่ยมศูนย์ CI อ.ผาขาว

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 นายไพรี ทะวาปี นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ศูนย์โควิดชุมชน อำเภอผาขาว
Community Isolation เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด 19 ณ.หอประชุมอำเภอผาขาวจังหวัดเลย
ติดตามข้อมูลอื่นๆ (7) Facebook

เทศบาลตำบลโนนปอแดง
เลขที่ 191 หมู่ 4 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 42240

โทรศัพท์ : 042-818-168 โทรสาร : 042-818-293 งานป้องกันฯ 042818-434 กองช่าง 042-030-185

Facebook :  https://www.facebook.com/nonpodaengpr ว็บไซต์ :www.nonpodaeng.go.th