ภาพกิจกรรม

รอง ผว.เลย ตรวจเยี่ยมศูนย์ CI อ.ผาขาว

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.30 น. นายไพรี ทะวาปี นายกเทศมนตรีฯ ได้ร่วมต้อนรับ นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ศูนย์โควิดชุมชน อำเภอผาขาว
Community Isolation เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด 19 ณ.หอประชุมอำเภอผาขาวจังหวัดเลย

เทศบาลตำบลโนนปอแดง
เลขที่ 191 หมู่ 4 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 42240

โทรศัพท์ : 042-818-168 โทรสาร : 042-818-293 งานป้องกันฯ 042818-434 กองช่าง 042-030-185

Facebook :  https://www.facebook.com/nonpodaengpr ว็บไซต์ :www.nonpodaeng.go.th