ประกาศ คำสั่ง การมอบหมายให้เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เป็นผู้ช่วยเหลืองานราชการ


คำสั่ง การมอบหมายให้เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เป็นผู้ช่วยเหลืองานราชการ

ดาวน์โหลดเอกสาร

31/05/2021

70

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลโนนปอแดง
เลขที่ 191 หมู่ 4 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 42240

โทรศัพท์ : 042-818-168 โทรสาร : 042-818-293 งานป้องกันฯ 042818-434 กองช่าง 042-030-185

Facebook :  https://www.facebook.com/nonpodaengpr ว็บไซต์ :www.nonpodaeng.go.th