ประกาศเทศบาลตำบลโนนปอแดง เรื่อง การใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา 7 แห่ง พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 2558


ประกาศเทศบาลตำบลโนนปอแดง เรื่อง การใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา 7 แห่ง พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 2558

โหลดเอกสาร 1/3

โหลดเอกสาร 2/3

โหลดเอกสาร 3/3

25/03/2021

79

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลโนนปอแดง
เลขที่ 191 หมู่ 4 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 42240

โทรศัพท์ : 042-818-168 โทรสาร : 042-818-293 งานป้องกันฯ 042818-434 กองช่าง 042-030-185

Facebook :  https://www.facebook.com/nonpodaengpr ว็บไซต์ :www.nonpodaeng.go.th