กรมกิจการเด็กและเยาวชนขอแจ้งเลื่อนกำหนดการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด


        กรมกิจการเด็กและเยาวชนขอแจ้งเลื่อนกำหนดการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมิถุนายน 2562 (20 มิ.ย.62) เนื่องจากอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ให้สามารถประมวลผลเบิกจ่ายเงินให้สอดคล้องกับระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมปัจจุบัน ของกรมบัญชีกลาง

โดยครั้งถัดไปจะเบิกจ่ายฯ ในเดือนกรกฎาคม 2562
(20 ก.ค.62)


ขออภัยในความไม่สะดวกนะคะ

 

21/06/2019

364

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลโนนปอแดง
เลขที่ 191 หมู่ 4 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 42240

โทรศัพท์ : 042-818-168 โทรสาร : 042-818-293 งานป้องกันฯ 042818-434 กองช่าง 042-030-185

Facebook :  https://www.facebook.com/nonpodaengpr ว็บไซต์ :www.nonpodaeng.go.th