ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านซำไคร้ ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านซำไคร้ ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :  20230809_030815

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำหมู่ที่ 1 ฯ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร  CamScanner-01-12-2566-11.37

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านโนนปอแดง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนปอแดง เทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-diding)

โหลดเอกสาร ตาม Link : Untitled_20221222_121625

ประกาศ การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ กระบอกสูบไม่ต่่ำกว่า 6000 cc

ประกาศ การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ กระบอกสูบไม่ต่่ำกว่า 6000 cc

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา​ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา​ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์