ที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลโนนปอแดง

logou

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

ที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลโนนปอแดง
ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 42240

โทรศัพท์ : 0-4281-8168

โทรสาร : 0-4281-8293