ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ การค้าตลาดออนไลน์ (E-commerce) กับ สสว.

Posted by:

กราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลโนนปอแดงที่เคารพ
         สสว ได้เรียนผมว่าจะลงพื้นที่จังหวัดเลย เพื่อรวบรวมสินค้าชุมชนจังหวัดเลย เพื่อทำการตลาดให้ฟรี จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลโนนปอแดง ผู้ที่มีสินค้าท้องถิ่น เช่น ผลิตภัณการเกษตร เห็ด แตง ผลไม้ท้องถิ่น สินค้าแปรรูปสินค้าชุมชน เช่น เครื่องจักสาน เครื่องทอ เป็นต้น  ได้ร่วมโครงการของ สสว.
         ซึ่งผู้ที่สนใจจะทำการตลาดผ่านเครือข่าย หรือตลาดออนไลน์ (E-commerce) สามารถเข้าไปสมัครตาม link หรือติดต่อได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนปอแดง อ.ผาขาว จังหวัดเลย 042-818168 ต่อ 0 , 205
เอกสารดาวน์โหลด
0

Add a Comment