ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ติดเครนพร้อมกระเช้าทำงานสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ ตัน ถังบรรจะน้ำไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction

Posted by:

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ติดเครนพร้อมกระเช้าทำงานสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ ตัน ถังบรรจะน้ำไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction อ่านรายละเอียดตาม link  ด้านล่าง

SCAN_20170327_093816638

0

Add a Comment