โครงการสืบสานวัฒนธรรมลำพวยเกมส์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558

Posted by:

     

กิจกรรมสืบสานงานประเพณีวันสงกรานต์ และการแข่งขันกีฬาสืบสานวัฒนธรรมลำพวยเกมส์ ครั้งที่ 14 ภายในกิจกรรมมีขบวนแห่รถนางสงกรานต์ รถสืบสานประเพณีบุญภาคอีสาน และมีการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ณ สนามกีฬาอำเภอผาขาว

 

0

Add a Comment