โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558

Posted by:

เพื่อส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของไทยให้คงอยู่ต่อไปและสนับสนุนโครงการครอบครัวคุณธรรม นำสังคมเข้มแข็ง เทิดไท้องค์ราชัน (พาลูกจูงหลานเข้าวัด) ณ วัดไชยศรียาราม บ้านหนองอีเปี้ย

 

0

Add a Comment