กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๖

Posted by:

      กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ รอบคัดเลือก (โซนใต้) ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยมีการแข่งขัน ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูกระดึง และสนามโรงเรียนภูกระดึง
โดย มีพิธีเปิดในวันจันทร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สนามโรงเรียนภูกระดึง และจะมีพิธีมอบรางวัลและงานเลี้ยง (Sport night) ในวันอังคารที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอภูกระดึง เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมแข่งขัน (โซนใต้) มีจำนวน ๘ แห่ง ได้แก่
๑. เทศบาลเมืองวังสะพุง
๒. เทศบาลตำบลศรีสงคราม
๓. เทศบาลตำบลเอราวัณ
๔. เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง
๕.เทศบาลตำบลหนองหิน
๖. เทศบาลตำบลโนนปอแดง
๗. เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง
๘. เทศบาลตำบลภูกระดึง
ประเภทกีฬาที่จัดแข่งขัน และเงินรางวัล
๑. ฟุตบอลรุ่นอายุ ๒๕ ปีขึ้นไป (ชาย) แบ่งตามช่วงอายุ
– รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท
๒. วอลเล่ย์บอล (หญิง)
– รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้รับเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท
๓. เซปักตะกร้อ (ชาย)
– รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้รับเงินรางวัล ๘๐๐ บาท
๔. เปตอง (ชาย)
– รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้รับเงินรางวัล ๘๐๐ บาท
๕. เปตอง (หญิง)
– รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้รับเงินรางวัล ๘๐๐ บาท
ซึ่ง การแข่งขันเปตอง ชาย/หญิง จะต้องใช้ลูกแข่งขันจากสนามเท่านั้น และการแข่งขันฟุตบอล แข่งขันนอกรอบ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
และหากทีมใดชนะการแข่งขันกีฬาของแต่ละประเภทแล้วจะได้เป็นตัวแทนเพื่อไปแข่งขันในกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ (ตัวแทนของแต่ละโซน) ณ ที่ว่าการอำเภอวังสะพุง ในวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นี้
0

Add a Comment