อำเภอผาขาวคัพ ครั้งที่ 8

Posted by:

     เทศบาลตำบลโนนปอแดง เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนเด็ก เยาวชน ประชาชนได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา ที่จะส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย และจิตใจ ตลอดจนเป็นการป้องกันปัญหายาเสพติดที่อาจจะเกิดขึ้น เทศบาลตำบลโนนปอแดง นำทีมโดย นายไพรี  ทะวาปี  นายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดง จึงได้จัดทำโครงการนำนักกีฬาเทศบาลตำบลเข้าร่วมทำการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชน "ผาขาวคัพ" ครั้งที่ 8 ประจำปี 2555 ขึ้น เมื่อวันที่ 24-28 สิงหาคม 2555  ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอผาขาว โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 6 ทีม ดังนี้
สาย A

- ทีม อบต.ผาขาว
- ทีม PSV
- ทีม ทต.โนนปอแดง

สาย B
- ทีม อบต.โนนป่าซาง
- ทีม รร.สันติวิทยาสรรพ์
- ทีม ทต.ท่าช้างคล้อง
และผลการแข่งขัน ผาขาวคัพ ได้ผลการแข่งขันดังนี้
รางวัลชนะเลิศ เงินสดจำนวน 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ทีม เทศบาลตำบลโนนปอแดง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสดจำนวน 3,000 บาท ทีม อบต.โนนป่าซาง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสดจำนวน 2,000 บาท (ร่วม 2 ทีม)
ทีม  โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์
ทีม PVS
0

Add a Comment