โครงการประกาศรางวัลการประกวดร้องพลงไทยลูกทุ่ง ประกอบแดนเซอร์ เนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555

Posted by:

     เทศบาลตำบลโนนปอแดง ได้จัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบแดนเซอร์ ครั้งที่ ๔ ประจำปี  ๒๕๕๕ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย ตามโครงการ ส่งเสริมดนตรีศิลปะพื้นบ้าน และดนตรีไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๕ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
นาง นันทนา  ทิมสุวรรณ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยนายไพรี  ทะวาปี นายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดง กล่าวรายงานโครงการ พร้อมคณะผู้บริหาร สภาเทศบาลตำบลโนนปอแดง เข้าร่วมในพิธีเปิด
เนื่อง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และประชาชนชาวไทยถือว่าเป็นวันมหามงคลอันประเสริฐสุด จึงได้จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อแสดงความกตัญญู และความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎ์ เทศบาลตำบลโนนปอแดง จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ) โดยจัดประกวดแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบอดนเซอร์ ประจำปี ๒๕๕๕ ขึ้น เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนไทยได้กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด และเพื่ออนุรักษ์ศิลปะการแสดงประกอบบทเพลงไทยลูกทุ่งให้อยู่สืบไป
และผลการประกวดแข่งขัน ทีมที่ได้รับรางวัลมีดังนี้
ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี
- รางวัลชนะเลิศ ทีม TCK.Dance  จากโรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย
ได้รับถ้วยรางวัล และเงินสด จำนวน  ๗,๐๐๐  บาท
เพลงบังคับ   ชื่อเพลง รักแท้คือแม่เรา    ผลงานเพลงของ  ฝน  ธนสุนทร
เพลงอิสระ   ชื่อเพลง  สับปะรด   ผลงานเพลงของ  หลิว  อาจารียา
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ทีม   V.B. แด้นท์
ได้รับเงินสด จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
เพลงบังคับ   ชื่อเพลง  อิ่มอุ่น     ผลงานเพลงของ  น้องออมสิน
เพลงอิสระ   ชื่อเพลง  เจ้าที่แรง  ผลงานเพลงของ  บลูเบอรี่ อาร์สยาม
- รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๒ ทีม โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด
ได้รับเงินสด  จำนวน  ๓,๐๐๐  บาท
เพลงบังคับ ชื่อเพลง ปริญญาลูกแม่ค้า ผลงานเพลงของศิริพร อำไพพงษ์
เพลงอิสระ ชื่อเพลง คุณนายขาแมลงสาบ ผลงานเพลงของยุ้ย ญาติเยอะ
รางวัลสนับสนุนทีม ๆ ละ ๒,๐๐๐  บาท มี  ๓  ทีม ได้แก่
ทีม   อนุรักษ์ศิลป์ ๓ จากโรงเรียนบ้านโนนปอแดง
ทีม   พิตตี้เกิล จากโรงเรียนบ้านดงน้อย
ทีม   โรงเรียนโนนสว่างโสกนกไก่นา จากโรงเรียนโนนสว่างโสกนกไก่นา
ประเภท รุ่นประชาชนทั่วไป
- รางวัลชนะเลิศ ทีม อนุรักษ์ศิลป์ ๑ จากโรงเรียนบ้านโนนปอแดง
ได้รับถ้วยรางวัล และเงินสด  จำนวน  ๗,๐๐๐  บาท
เพลงบังคับ   ชื่อเพลง  เพื่อแม่ ผลงานเพลงของ  คัทรียา   มารศรี
เพลงอิสระ   ชื่อเพลง  สับปะรด  ผลงานเพลงของ  หลิว  อาจารียา
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  ทีม หนองตานาแดนซ์
ได้รับเงินสด  จำนวน  ๕,๐๐๐  บาท
เพลงบังคับ  ชื่อเพลง อุ่นรักจากตักแม่  ผลงานเพลงของ  ก๊อต จักรพันธ์
เพลงอิสระ ชื่อเพลง สบายดีกันหรือเปล่า ผลงานเพลงของ ก๊อต จักรพันธ์
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ทีมอนุรักษ์ศิลป์ ๒ จากโรงเรียนบ้านโนนปอแดง
ได้รับเงินสด จำนวน  ๓,๐๐๐  บาท
เพลงบังคับ ชื่อเพลง กล่อม ผลงานเพลงของ  พุ่มพวง  ดวงจันทร์
เพลงอิสระ ชื่อเพลง หัวใจมีงานเข้า  ผลงานเพลงของ  หลิว  อาจารียา
รางวัลสนับสนุนทีม ๆ ละ ๒,๐๐๐  บาท มี  ๒  ทีม ได้แก่
ทีม  วาเลนไทม์สไวตี้แดนซ์
ทีม  สู้เพื่อแม่ จากโรงเรียนบ้านโนนปอแดง/โรงเรียนบ้านนาล้อม
0

Add a Comment