โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่

Posted by:

      เทศบาลตำบลโนนปอแดง ได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจรักษาความปลอดภัยกับประชาชนที่เดินทางในเขตเทศบาล เพื่อให้ความช่วยเหลือและระวังภัยต่างๆ ในช่วง 7 วันอันตราย
0

Add a Comment