ประชาสัมพันธ์ “คำขวัญใหม่จังหวัดเลย”

Posted by:

คำขวัญใหม่จังหวัดเลย
“เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู ถิ่นที่อยู่อริยสงฆ์ มั่นคงความสะอาด”

0

Add a Comment